Information
 
Operahögskolan

Pendlingar – det vokala uttryckets förvandlingar inom teater och opera

Välkomna till delredovisningen av Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltnings, forskningsprojekt ”Pendlingar – det vokala uttryckets förvandlingar inom teater och opera”. Måndagen den 23 oktober håller Wilhelm Carlsson tillsammans med operasångaren Johan Schinkler och skådespelaren Magnus Roosmann sin delredovisning på Operahögskolan. Opponent är Johanna Garpe. Delredovisningen hålls både i praktisk form och genom att resonera vidare kring sina erfarenheter från laborationerna.

Upplägg för delredovisningen mellan kl 13-16

1. Redovisning
2. Samtal med opponent Johanna Garpe  
3. Samtal med och frågor från publiken

Sammanfattning

Sedan 1 januari har Wilhelm Carlsson forskat kring röstens uttryck inom opera och teater och frågat sig var och hur dessa konstformer möts.

Vad är den tvingande impulsen att börja sjunga eller förhöja det talade uttrycket så att det närmar sig musiken? Och vad händer med betydelserna i texten när talet blir till sång? Hur förmedlas tankar och känslor från scen genom röstens klang och färg? Hur svarar röstens uttryck mot de känslor och tankar som texten ger uttryck för?

Under ett antal laborationer har Wilhelm arbetat med texter ur Sofokles Antigone tillsammans med skådespelarna Magnus Roosmann och Nina Zanjani samt operasångaren Johan Schinkler. Det har format sig till en undersökning av skillnaderna och likheterna i metod och uttryck mellan de två scenkonsterna.