Foto: Sarah Granholm
Information
Stockholms dramatiska högskola

MOVIT EXPO! Veronica Tjerned: ANARKALI

Ett undersökande av rytm som dramaturgisk struktur.

Veronica har fokuserat sitt undersökande på vad som händer när man gör rytmiska förskjutningar inom indisk kathak-dans och både bibehåller och förändrar de rytmiska strukturerna. Ett undersökande av hur rytm inom kathak används och kan utvecklas till att utgöra själva grunden för att skapa den dramaturgiska strukturen. Alltså inte bara fungera som ett dramatiskt ackompanjemang.

Allt som dansas inom kathak kan också sägas, antingen via rytmiska-stavelser, dikter eller räkneord. Veronica har i sitt arbete undersökt vad som händer om hon byter ut de icke berättande rytmiska stavelserna till att bli svenska ord. Vad gör det med dansen?

Till sin hjälp har hon den världsberömde tablasspelaren Debasish Mukherjee samt Sveriges främsta musiker inom hindustani musik, Stian Grimstad på sitar.

I sin exposition har Veronica använt sig av en nordindisk myt om dansösen Anarkali.

Frågeställning: Hur kan jag använda mig av kathakdans i en svensk kontext?

Veronica Tjerned

Veronica Tjerned har studerat indisk klassisk dans under större delen av sitt liv. Sedan 1999 har hon fokuserat på den nordindiska dans formen kathak.  Veronica arbetar som koreograf och pedagog inom kathakdans och är verksam både i Sverige och Indien.

Medverkande

Veronica Tjerned, kathakdans, Debasish Mukherjee, tabla och Stian Grimstad, sitar.

Röst/berättare: Leonora Haag

MOVIT EXPO!

Här ser du hela programmet för MOVIT EXPO! 13-16 november. 

See the complete program for MOVIT EXPO! 13-16 november.