Information
Stockholms dramatiska högskola

MOVIT MASTER - masterstudenter på STOFF-festivalen

På Stockholm Fringe Festival (STOFF) kommer våra studenter på masterprogrammet Movit att hålla seminarier om rörelsebaserad scenkonst.

Sex masterstudenter på programmet Movit håller seminarier på ämnet rörelsebaserad scenkonst under STOFF-festivalens gästdagar på StDH.

Pågående projekt kommer att presenteras och frågor om hur konstnärlig process samt reflektion kan utvecklas på masternivå diskuteras.

Program STOFF Movit Master

Korta avbrott innan vi fortsätter - Julia Kraus Dybeck 
Tisdag 5 september kl 15:30 i Tvåan i T-huset.

Vad bär rörelsen, vad bär texten? - Robert Jelinek
Tisdag 5 september kl 16:30 i Tvåan i T-huset.

Sinnen i koreografi -  Jannine Rivel
Senses in Choreography  - Jannine Rivel

Torsdag 7 september kl 15:30 i Ettan i T-huset.

Reaching beyond the text - Maria Lindeman
Torsdag 7 september kl 16:30 i Ettan i T-huset.

SINNLIG i Peking -  Åsa Back 
SINNLIG in Beijing - Åsa Back
Fredag 8 september kl 15:30 i Tvåan i T-huset.

Att underkasta sig eller kasta av sig titeln...? - Veronica Tjerned
Fredag 8 september kl 16:30 i Tvåan i T-huset.

STOFF 2017

Det är tredje året StDH och STOFF samarbetar. Festivalen pågår 5-10 september.

Om festivalen STOFF.

STOFF:s gästspel på StDH

Movit

Studenterna på masterprogrammet Movit kommer från flera olika fält inom dans och scenkonst.

Om utbildningen Movit.