Information
Stockholms dramatiska högskola

Kina! – en performance

Välkommen att ta del av Hilda Hellwigs KU-redovisning!

"Kina! – en performance" är Hilda Hellwigs KU-projekt (konstnärligt utvecklingsarbete) som hon väljer att redovisa i form av en performance. Hilda regisserar också verket.

Efter redovisningen följer ett samtal mellan Hilda Hellwig och Tiina Rosenberg, 

Forskare

hilda hellwig_550x560.jpg

Hilda Hellwig, professor i teaterregi vid Stockholms konstnärliga högskola,
Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap vid Stockholms konstnärliga högskola.
Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och genusvetare.

Ingela Josefson har varit delaktig i handledarsamtal.

Skådespelare

Anna Lyons, Malin Alm, Sylvia Rauan och Sofi Helleday

Regiassistent: Maja-Stina Johansson Wang