Information
 
DOCH

Kan konst rädda världen

Kan världen rädda konsten?

Välkommen till en dialog mellan John-Paul Zaccarini, skribent och lektor i cirkus och Pernilla Glaser, författare, lärare i kritiskt tänkande vid Konstfack och Creative Research Force vid forskningsinstitutet RISE Interactive.

Baserat på sina egna konstnärliga praktiker kommer de att försöka påvisa möjliga ingångar till konst som ett redskap för förändring, vilket sammanlänkas genom ett reflekterande kring varandras ställningstaganden. Psykoanalys och förenklingar av processer, förhandlingar om vanskliga rum, giftiga sinnesrörelser och förtroendeingivande utrymmen kommer att tacklas under samtalet.

De kommer att berätta om hur de sett konst rädda liv och fråga sig vilken värld som konst skulle eller borde rädda. Eller om det är världen som borde rädda konsten.

Deras önskan är att komplicera det konstnärliga utförandet, samtidigt som de finner hopp i språket och processerna.