Ett dekonstruerat hus
Information
 

Unlearning i praktiken

Anna Lindal och Karl Dunér kommer att praktiskt redovisa delar av sitt forskningsprojekt "Unlearning performance"

Anna Lindal har vid olika konserter och i studion dekonstruerat och improviserat kring Bachs Chaconne och redovisar sitt arbete med inspelningar och exempel.

Karl Dunér kommer att arbeta med två sekvenser ur en pjäs av Samuel Beckett som fungerar som komprimerade exempel på forskningens problemställning.

Gästande samtalspartners: pianisten Love Derwinger och skådespelaren Rasmus Luthander.

Välkomna!

Läs mer om forskningsprojektet Unlearning performance