Information
 
Operahögskolan

Tre doktorander från Norge

Tre doktorander från Norge - Silje Aker Johnsen, Johan Jutterström och Jennifer Torrence - forskar alla i musik men från helt olika infallsvinklar. Under det här seminariet kommer de att presentera och diskutera sina forskningsprojekt.

Tre doktorander från Norge - Silje Aker Johnsen, Johan Jutterström och Jennifer Torrence - forskar alla i musik men från helt olika infallsvinklar. Under det här seminariet kommer de att presentera och diskutera sina forskningsprojekt.