Information
 

Provföreläsningar

Provföreläsningar för tjänsten som professor i konstnärliga praktiker med vicerektorsuppdrag

Just nu rekryterar Stockholms konstnärliga högskola en professor i konstnärliga praktiker med vicerektorsuppdrag. De som har gått vidare i rekryteringsprocessen genomför en provföreläsning, som är öppen för allmänheten.

En tjugo minuters provföreläsning hålls, där föreläsaren presenterar sig själv och sin forskning samt pratar utifrån temat: ”Hur vill du utifrån dina erfarenheter och visioner utveckla SKH:s forskningsmiljö”. Därefter finns tid för frågor i tio minuter.

Tid: 17 november, kl. 9.00-9.30

Föreläsare är Cecilia Roos
Föreläsningen ges på svenska.

Tid: 21 november, kl. 11.30-12.00

Föreläsare är Olav Westphalen
Föreläsningen ges på engelska.

Tid: 21 november, kl. 14.00-14.30

Föreläsare är Måns Wrange
Föreläsningen ges på svenska eller engelska.

Tid: 28 november, kl. 10.00-10.30

Föreläsare är Ole Lützow-Holm
Föreläsningen ges på svenska.

Tid: 28 november, kl. 14.00-14.30

Föreläsare är Per Zetterfalk
Föreläsningen ges på svenska.