Grupp med människor sedda bakifrån i ett rum
Information
 

Mette Ingvartsens disputation

Mette Ingvartsen disputerar med projektet EXPANDED CHOREOGRAPHY: Shifting the agency of movement in The Artificial Nature Project and 69 positions.

I två böcker samt videodokumentation av föreställningar gör Mette Ingvartsen koreografi till ett territorium för fysiskt, konstnärligt och socialt experimenterande.

The Artificial Nature Project fokuserar på hur relationen mellan mänskliga och icke-mänskliga handlingsmöjligheter kan utforskas och omförhandlas genom koreografi. Genom att utforska och skapa en ”icke-mänskligt teater” ställs frågor om materialets handlingsmöjligheter, ekologi, naturkatastrofer, det antropocena tillståndet och icke-subjektiv performativitet. De reflektioner som detta resulterar står i tydlig relation till de poetiska principer som föreställningarna är skapat utifrån, men förhåller sig också till fält utanför scenkonsten.

69 positions

I kontrast till detta skriver 69 positions sig in i en historia av mänsklig scenkonst med fokus på nakenhet, sexualitet och hur kroppen historisk sett har varit ett rum där politiska stridigheter har utspelat sig. Genom att guida åskådaren genom exempel på scenkonst med fokus på sexualitet – från nakna protestaktioner på 1960-talet, via ett arkiv av egna föreställningar till reflektioner kring sexuella praktiker i dag – omförhandlar detta solo publikdeltagande och föreslår ”mjuk och social koreografi” som begrepp.

Dessa kontrasterande  performativa strategier uttrycker en dubbel förståelse av det utvidgade koreografibegreppet: å ena sidan utvidgats idén om rörelse bortom den mänskliga kroppen genom att inkludera icke-mänskliga aktörers handlingsmöjligheter, och å andra sidan utvidgas idén om rörelsen till ett imaginärt och virtuellt rum som uppstår via en språklig koreografi.

Läs mer på Lunds universitets hemsida

Opponent: Adrian Heathfield

Disputationen äger rum i samarbete med Konstnärliga Fakulteten, Lunds Universitet.

Böcker

 

Välkomna!