Sex filmskapare står på en bro i naturen
Information
 

Kollaborativt filmskapande

Utgångspunkten för Ylva Gustavssons KU-projekt Filmdevising har varit frågan om en demokratisk och maktkritisk process är möjlig i ett filmteamarbete.

Projektets första fas bestod av research och resulterade i en rapport om hur existerande devisade scenkonstprojekt och kollaborativa filmprocesser kan se ut. Projektets andra fas har varit en kollaborativ workshop där Ylva undersökt arbetsformen kollaborativt filmskapande tillsammans med en grupp professionellt verksamma filmare och skådespelare.

Projektet presenteras i form av en film från workshoparbetet och en reflekterande text över processen. Det här är slutseminarium för projektet Filmdevising.

Kontakt

Ylva Gustavsson
ylva.gustavsson@uniarts.se