Martyrer 28 november till 1 december
Information
Stockholms dramatiska högskola

Identitet. Mening. Uppror. Martyrer

Välkommen till studentredovisning av kursen Skådespelarens val, Skådespeleri år 3. Ann Petrén och Catherine Hansson har varit pedagogiska ledare.

Benjamin bor i en mindre stad i södra Tyskland, han är 15 år och mitt emellan barn och vuxenblivande. Ur ett slags kaos att härda ut hittar Benjamin bibeln som ledning för att skapa ordning i kaoset. Han ser sig som en ensam utvald krigare i en vuxenvärld som inte klarar av att möta honom.

Att söka Gud i vår individualistiska tid kan handla om längtan efter gemenskap men också en längtan efter att slippa vara Gud i sitt eget liv. Benjamin konfronterar sin mamma, sina lärare och sina klasskamrater med lösryckta bibelcitat där tonvikten ligger på straff och skuld och går så långt att han säger sig vara beredd att dö för sin tro.

Om man vill kan man ana en fundamentalist i Benjamin, men kanske handlar pjäsen mer om vår oförmåga att fånga upp denna vilsenhet och lyssna in vad pojken egentligen söker efter och behöver.

Pjäsen är skriven av den tyske dramatikern Marius von Mayenburg, och i översättning av Monica Ohlsson.      

Medverkande

Benjamin - Alla 
Inge Südel (Benjamins mor): Maria Zakrisson Mortensson
Lydia Weber (Benjamins klasskamrat): Emmi Henriksson
Willy Baltzer (rektor): Emmi Henriksson
Markus Dörflinger (lärare i historia och idrott): Joel Ödmann
Georg Hansen (Benjamins klasskarmat): Joel Ödmann
Erika Roth (lärare i biologi, kemi, geografi): Agnes Lindström Bolmgren
Dieter Menrath (religionslärare och pastor): Anders Jacob

Scen och teknik - Ragnar Fäst och Pedro Martinez.
Kostym - Ewa Wallin och Nils Harning.

Kursen Skådespelarens val

Under kursen Skådespelarens val, Skådespeleri år 3, har klassen delats upp i tre grupper. Vår grupp har valt att arbeta med en hel pjäs då en del av önskemålen inför denna kurs var att just få känna på en rolls utveckling genom en hel pjäs. Att tillsammans berätta en historia.

Vi har arbetat med röstarbete parallellt och inkluderat i det sceniska arbetet, vi har övat tal- och sångkör och arbetat med alla skådespelare närvarande hela tiden på scenen. Att se varandra arbeta med sina respektive uppgifter är en del av lärandet.

Catherine har haft huvudansvar för språklig gestaltning och sång och Ann mer fokus på iscensättning och skådespeleri men båda har tagit ett gemensamt ansvar för en helhet.

Ensemblen har vid ett par tillfällen mött refernsgrupp, en årskurs 9 från Kunskapsskolan. Bibelforskaren Anders Sjöberg läste vår pjäs och tillsammans med honom samtalade vi kring Bibeln och kristen tro. Niklas Rådström föreläste för oss om riter och helighet.

Pedagogisk ledning

Ann Petrén är skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 1979. Hon har arbetat inom fria grupper, regionteatrar, Dramaten, Malmö- och Göteborgs Stadsteater och tillhör sedan 1988 Stockholm Stadsteaters fasta ensemble. Ann har tidigare varit verksam som pedagog vid Teaterhögskolan i Malmö och för 17 år sen även på denna skola.

Catherine Hansson är skådespelare och adjunkt i språklig gestaltning på StDH/Stockholms konstnärliga högskola, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 1976-79 och examinerad logonom på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Catherine är också verksam som logonom på Kungliga Operan.

Vi vill tacka lärare och elever i årskurs 9 på Kunskapsskolan, Anders Sjöberg, Helena Ryd och Peter Sjögren från Onevoice, Maria Sundén, Ewa Munther, Françoise Fournier, Niklas Rådström, Andrea Edwards och Libris för biblarna.