Fyra små bilder på dansare i WORK-ensemblen under arbete
Information
 
DOCH

DANSResearch

Ett nytt dansverk har skapats. Verket ingår i forskningsprojektet DANSResearch vilket innebär att arbetsprocessen som leder fram till den färdiga föreställningen är föremål för en forskningsstudie som görs av Annika Notér Hooshidar från SKH. Verket knyter också an till ShareMusics & Perfomings Arts, projekt WORK.

Kom och upplev det nya verket och möt koreograf, forskare och ensemble. Få insyn i forskningsrapporten och ta del av paneldiskussioner.

Koreografi: Charlotte Darbyshire.
Musik: Jules Maxwell.
Dansensemblen WORK består av Jilda Hallin, Destiny af Kleen, Christina Ohlsson och Karin Delén.

Forskningsstudien görs av Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans vid DOCH på Stockholms konstnärliga högskola samt filosofie licentiat i pedagogik.

Så här skriver Annika om sitt forskningsprojekt:

I studien intresserar jag mig för hur en konstnärlig process, där en koreograf samarbetar med en grupp dansare med olika funktionsvariationer, gestaltar sig och upplevs av medlemmarna i gruppen.

Projektets avsikt, att ge ökad kunskap om hur dans kan kommuniceras i en inkluderande ensemble, kan förhoppningsvis bidra till kunskaper såväl inom högskolan som i andra kontexter. En konstnärlig process är också en pedagogisk process och det är studiens fokus. Projektet är ett pilotprojekt som kan bilda underlag för vidare frågeställningar såsom exempelvis;

- Vilka normer upprätthåller vi som danspedagoger/danslärare/koreografer?

- På vilket sätt kan vi utmana normer om hur en dansande kropp kan/bör se ut?

- Vilka personer och funktionsvariationer har/kan få plats på högskolan?

Läs mer om forskningsprojektet

Verket är en del av projekt WORK och ingår i forskningsprojektet DANSResearch som är ett samarbete mellan kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län, DOCH/SKH och ShareMusic & Performing Arts.

WORK

WORK är ett projekt av ShareMusic & Performing Arts som vill skapa opinion för en jämlik scen och en vidgad arbetsmarknad inom kulturen.
Hur ser vi på arbete och arbetsförmåga i vårt samhälle? Finns det plats för konstutövare med andra förmågor och uttryck än den rådande normen?

DANSResearch

Under 2016 genomför kultur och utveckling/dans, Region Jönköpings län forskningsprojektet DANSResearch tillsammans med ShareMusic & Performing Arts och Dans och Cirkushögskolan DOCH/Stockholms Konstnärliga Högskola SKH. Projektet ska öka kunskapen om hur vi kan möta olika behov, samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, regionalt och nationellt.