Information
Stockholms dramatiska högskola

Lola Zackow, Christopher Lehmann

Med den svarta kroppen i fokus.

black
on black
on black

Ett kollage av texter baserade på klassisk svensk dramatik, populärkultur, social media, improvisation och egenskrivet material.

Medverkande

Lola Zackow och Christopher Lehmann

Pedagogisk ledning/regi

Astrid Kakuli

 

blackonblackonblack_original_webb.jpg