Information
 
DOCH

Choreography inscribed in the body: relations, images, phantasms and actions

Doktorand Anne Jurens 30 % seminarium.

Anne Juren är doktorand i koreografi. Den första presentationen av hennes doktorandprojekt är expositionen "Choreography inscribed in the body: relations, images, phantasms and actions". Efter expositionen blir det en diskussion med opponenten och tid för frågor och svar.

Opponent: Paula Caspão
Handledare: Sandra Noeth och André Lepecki

Seminariet är på engelska.

Forskningen är baserad på Anne Jurens konstnärliga erfarenhet att utveckla kopplingen mellan rörelse och språk som koreograf, dansare och Feldenkrais-utövare. Som en metod för utforskning skapar hon koreografier i form av experimentiella somatiska sessioner. Genom att använda talat språk öppnar hon ett kreativt utrymme där koreografin placeras direkt in i en persons kropp. Varje session påstår olika koreografiska strategier och kroppsliga praktiker som är kopplade till en text och dess många bilder av kroppen, kroppens gränser och begränsningar. En text som föreslår dysfunktionella kopplingar, oväntade bilder, möjliga illusioner och tänkbara handlingar.

Den koreografiska session som hon föreslår för det här seminariet kommer att utforska hur illusioner kan krångla till några etablerade fakta om anatomi.

  • Hur kan bilder av kroppen integreras i själva upplevelsen?
  • Skapar illusionen kroppen eller skapar kroppen illusionen?
  • Är handling möjlig inifrån denna sammanflätning av upplevda händelser?
  • Hur långt kan Anne Juren gå med kroppens upplevda förvandling, med dess vanställande, tillsammans med den person i vars kropp koreografin tar plats?