Information
 

Centauring

Doktorand Marie Fahlins 30 % seminarium. Marie Fahlin presenterar, i sin exposition Centauring, delar av sitt arbete inom forskningsprojektet Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice.

I sin forskning undersöker Marie Fahlin hur konceptet curatering kan förstås och omförhandlas från ett koreografiskt perspektiv och hur det kan influera det konstnärliga koreografiska arbetet; hur kan en “ta hand om” koreografi?

Doktorandprojektet består av två spår; det ena är skapandet av en modell för en konstnärlig curatorisk praktik, det andra är det koreografiska verket. De två spåren flätas samman och ackumulerar innehåll genom tid.

I Centauring är frågor om samstämmighet, dominering, beröring och spänning, rädsla och support, underkastelse, lydnad, idéer om enhet och den “tredje kroppen” grunden till de koreografiska objekt, utställda och föreställda, som härrör från Fahlins intresse för relationen mellan människor och hästar och dressyrens koreografi.

Medverkande: Rebecca Chentinell, Marit Shirin-Fogelgren, Andrea Svensson, Tyra Wigg, Maria Öhman, Cicilia Östholm
Opponent: Marta Dziewanska
Handledare: André Lepecki och Cristina Caprioli

Seminariet kommer att videodokumenteras. Filmen kommer att användas av doktoranden vid offentliga presentationer av forskningsprojektet och delar kommer att kunna läggas ut på doktorandens hemsida. Genom att anmäla dig till seminariet godkänner du att bli filmad.

Läs mer om Maries doktorandprojekt: 
Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice