Information
 
Operahögskolan

Unlearning performance

Unlearning performance är ett forskningsprojekt som undersöker de besläktade spänningsfälten mellan till exempel tradition och samtid, konvention och ifrågasättande, färdigheter och unlearning.

Den 24 november bjuder Anna Lindal och Karl Dunér in till ett seminarium där de med exempel från olika metoder påbörjar ett samtal om unlearning som begrepp inom musik och teater (eller andra konstnärliga uttryck). Utgångspunkter är fragmentisering, improvisation och dekonstruktion. Unlearning performance är ett forskningsprojekt som drivs av Karl Dunér (regissör) och Anna Lindal (musiker) som undersöker de besläktade spänningsfälten mellan tradition och samtid, konvention och ifrågasättande, färdigheter och unlearning, helhet och dekonstruktion och säkerhet och tvivel.

Anna Lindal tar den ikoniska Chaconne av Bach som ett musikaliskt utgångsmaterial för kritiska experiment. Karl Dunér talar om begränsning och unlearning som metod och tar exempel bland annat ur sitt arbete med Becketts dramer. I seminariet deltar även Klas Nevrin som leder forskningsprojektet Musik i oordning – motspel, komplexitet och kollektiv improvisation vid Kungliga Musikhögskolan.