Information
 
DOCH

NPP Graduate Presentations

Den 16 november ger Tove Salmgren och Moa Franzén inblick i sin forskning under studierna vid Masterprogrammet i nya performativa praktiker.

Tove Salmgren

(Se bild ovan.) Jag kommer att gå igenom huvudlinjerna i mitt masterprojekt ”Objects and Speech”, vilket är ett arbete som kan inta många olika format såsom en föreställning, en struktur för att göra en föreställning, en ritual för att explicit dela med sig av sin konstnärliga praktik, ett score för att producera ett självporträtt, en självreflexiv workshop och förmodligen andra former också.

Arbetet fokuserar på ”performance” specificitet, och föreslår strukturer för att föreställa sig och testa dess materialitet; det materiella och det efemära ("icke-materiella”), och potentiella transformationer inom och mellan dessa koncept. Jag kommer både att berätta om arbetet och göra en kortare version av scoret.

Moa Franzén

Moa_Franzén_1100x620.jpg

My work during the NPP programme placed silence - the unsaid - as a discursive and performative act in the center of attention.

Using silence as a tool in order to investigate the hegemony of speech and how speech acts - usually seen as a liberatory practice - are complex in that they are often intertwined with hegemonic discourse, my work aims at direction attention to the performance of silence - what we do not say - and how it acts within the situation of the performance in relation to power, resistance, agreement and authorship.

The presentation will take the form of a performance and a conversation.