Information
 

Kan konst rädda världen genom motstånd?

Den populära seminarieserien Kan konst rädda världen? fortsätter och kommer under hösten att fokusera på några kärnbegrepp. Höstens andra seminarium i serien kommer att diskustera vad begreppet motstånd betyder för de performativa konsterna.

Vad är motstånd – som begrepp och handling – i ett historiskt och nutida perspektiv? Vad betyder det filosofiskt, politiskt eller humanistiskt, i det omedelbart nära, människor emellan: motstånd i form av sociala strategier styrda av idéer om etik och moral?

Och hur förhåller det sig med konsten? Vad betyder det, i Sverige hösten 2015, att utöva motstånd på konstnärlig grund? Är det endast en retorisk kliché, eller har vi att göra med förhållningssätt och en möjlig praktik som i verkligheten kan skapa ändrade förutsättningar för hur vi tänker och agerar? Hur vet vi när ett konstnärligt arbete syftar till att i gestaltad form vara en motståndshandling? Det här är frågor som med jämna mellanrum dyker upp när vi diskuterar konstnärlig utbildning och forskning.

Inom ramen för den uppmärksammade seminarieserien Kan konst rädda världen? har Stockholms konstnärliga högskola bjudit in tre personer som genom sina arbeten utifrån olika erfarenheter undersöker villkoren för vad motstånd kan innebära.

De inbjudna gästerna är:

  • Fréderic Gies, koreograf och dansare, ansvarig för masterprogrammet i koreografi vid Dans och Cirkushögskolan, Stockholms konstnärliga högskola
  • Tiina Rosenberg, professor, genus- och teatervetenskap, Stockholms universitet
  • Gunilla Sköld-Feiler, bildkonstnär, curator och driver galleri Tegen2

Moderator: Ole Lützow-Holm, gästprofessor vid Stockholms konstnärliga högskola

Seminariet hålls på engelska.

Rekommenderad läsning:
Peter Weiss’ Motståndets estetik – roman i tre band som utspelas i Tyskland, Spanien, Frankrike och Sverige under åren 1937-45. Utkom första gången 1975