Information
 

Kan konst rädda världen (genom) att andas

Den populära seminarieserien Kan konst rädda världen? fortsätter och kommer att fokusera på några kärnbegrepp - under seminariet den 28 oktober kommer andningens betydelse för de performativa konsterna att diskuteras.

Andning är en kärnfunktion för livet på den här planeten, åtminstone i dess nuvarande syre-baserade form. Inte enbart människor utan djur och växter andas, till och med haven andas, mer eller mindre väl beroende på luftkvalitén. Dessutom har den franska feministfilosofen Luce Irigaray hävdat att vi andligt sett lever i Andningens Tidevarv (le temps du souffle).

Inom de performativa konsterna och i olika slags mediala och performativa praktiker är andningen avgörande och manipuleras eller kultiveras ofta på varierande och ibland sinsemellan motstridiga sätt. I det här första seminariet kommer vi att höra experter från några av de högskolor som bildar Stockholms konstnärliga högskola samtala om sina förhållningssätt och tekniker beträffande andning.

I panelen:
Andreas Berchtold, lektor i folkdans, DOCH
Pia Olby, lektor i sånggestaltning, StDH
Karin Rudfeldt, lektor i språklig gestaltning, StDH

Moderator: Annette Arlander, gästprofessor Stockholms konstnärliga högskola