Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Barnen och verkligheten - vågar vuxna fråga, lyssna och gestalta?

Välkomna till ett samtal med utgångspunkt från boken Vad säger barnen? mellan regissören Carolina Frände och bokens författare Ylva Mårtens.

Vad säger barnen? är en bok om barns yttrandefrihet. Om barns perspektiv men också om vuxenvärlden barnsyn. Boken är resultatet av ett arbete vid Stockholms dramatiska högskola där Ylva Mårtens är verksam som lärare och forskare. Vad säger barnen? kom ut i maj 2015 och har fått ett mycket positivt mottagande.

Amanda Svensson i  Expressen skriver:
”Mårtens rör sig i sin bok hela tiden skickligt kring det som är den stora huvudvärken i den moderna teorin om det kompetenta barnet – balansgången mellan att se barn som individer med samma integritet som vuxna, men samtidigt också se och erkänna deras kollektiva särart och skyddsbehov. Mediernas hantering av barns röster är ett eldprov i denna svåra konst. Mårtens vittnar om ett slags beröringsskräck inom medierna när det kommer till att intervjua barn."

Carolina Frände är konstnärlig chef för Kulturhuset Stadsteaterns barn och ungdomsscen i Skärholmen och med i Stockholms konstnärliga högskolas forskningsnämnd.

Ylva Mårtens har arbetat på Sveriges Radio i över 40 år. Hon är känd för sitt sätt att lyfta fram barnens egna röster i sina radioprogram.