Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Barn och unga producerar

Barn och unga producerar - vad betyder det för dem, för oss och för världen? Parallellt pågår två trender i samhället. Å ena sidan har det aldrig varit så lätt att skapa och publicera digitala verk som nu, å andra sidan ser man att många grupper i samhället halkar efter och aldrig tar eller får chansen att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen av medierna medfört. Barn och unga är en grupp som dessutom är underrepresenterade i medierna.

Välkommen på en work in progress-visning av Erika Höghedes och Fanzingos verksamhetschef Samuel Sjöbloms konstnärliga utvecklingsprojekt.

Lever barn och unga i Sverige i en medieskugga?

Det konstnärliga utvecklingsarbetet undersöker barn och ungas eget perspektiv på vad det är som händer när de får möjlighet att berätta, producera verk och publicera sina egna berättelser inom ramen för mediepedagogisk verksamhet.

1. Vad tycker barn och unga själva det är som händer när de låter andra få ta del av deras berättelser? Vad tror barnen att det betyder för samhället, i ett demokratiskt perspektiv, att de kan göra sina röster hörda i medierna? Vad har de vuxna pedagogerna för betydelse för barn och ungas eget skapande?

2. Har faktumet att barn och unga själva får möjlighet eller inte får möjlighet att berätta, producera egna verk och publicera dessa någon betydelse för oss (på StDH/Stockholms konstnärliga högskola) och för de branscher vi utbildar våra studenter att verka inom?

Arbetet baserar sig på intervjuer med unga inom Fanzingos mediepedagogiska verksamhet och har nu tagit formen av en film som det kommer att visas några klipp ur.  Efter presentationen bjuds det in till samtal, frågor och inspel från publiken som förhoppningsvis berikar vårt fortsatta arbete med det konstnärliga utvecklingsarbetet.

Om Fanzingo

I Fanzingos mediehus i Alby i Botkyrka arbetar mediepedagoger varje dag för att det ska bli naturligt för de unga att själva äga makten över ordet och att de som har makt i samhället omsätter deras ord i handling. Visionen är ett samhälle där ungas perspektiv gör skillnad och där yttrandefrihet är en något praktiskt som alla unga använder sig av.

Om Erika Höghede

Erika är f.d. biträdande studierektor på Stockholms dramatiska högskola. Hon har sedan 2009 utvecklat fristående kurser på bas och avancerad nivå på StDH samt högskolegemensamma kurser för alla kandidatutbildningar på högskolan.
Erika är skådespelerska (film, tv, radio, teater) och även manusförfattare för främst barnproduktioner. Hon har utvecklat programkoncept för barnprogram på SVT och UR sedan 1994.