Information
 

Anna Petterssons 30%-seminarium

Välkommen till doktoranden Anna Petterssons seminarium på Stockholms dramatiska högskola den 21 september klockan 14.30-17.

Hur skapar man ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga impulser och uttryck?

I sitt doktorandprojekt undersöker Anna Pettersson metoder för att skapa ett ökat utrymme för skådespelarens kroppsliga gestaltning under repetitionsprocessen på institutionsteatrar i Sverige.

Anna Pettersson har bjudit in Carolina Frände och Måns Lagerlöf som är verksamma både som regissörer och teaterchefer till ett samtal om regissörens möjligheter att påverka skådespelarens konstnärliga villkor under repetitionsprocessen.

Måns Lagerlöf, Teaterchef för Riksteatern samt regissör

Carolina Frände, Teaterchef för Stockholm Stadsteater, Skärholmen samt regissör

Deltagande handledare

Jörgen Dahlqvist, Teatr Weimar samt lärare på Malmö Teaterhögskola

Cecilia Roos, professor i dansinterpretation, DOCH/Stockholms konstnärliga högskola