Information
 
DOCH

26 magistudenters examensredovisning

Den 8 juni intogs DOCH av 26 trollkonstnärer från 10 olika länder som kommit för att delta i kurserna Magi I och Magi II. Den 26 juni avslutar magistudenterna kurserna genom att visa sina examinationsnummer.

Magi på högskolenivå är en världsunik företeelse och motsvarande utbildning finns bara på ett ställe till i världen (på ett universitet i Sydkorea). För att få gå kursen krävs minst 5 års erfarenhet av magiutövning på hög nivå. Båda kurserna avslutas med att varje student skapar och uppträder med ett examinationsnummer som åskådliggör nyvunnen kunskap från kursen.

Magi I är en tvärvetenskaplig kurs för trollkonstnärer som till viss del avser att förankra trollkonstens väsentligaste grundstenar i modern kognitionsvetenskap, till viss del avser att locka fram ett gemensamt språk - ontologiskt och taxonomiskt - och till stor del avser bedriva konstnärlig grundforskning. Det senare sker systematiskt och handgripligt i ett rasande tempo. Magi II är en fortsättning av Magi I och går djupare in i den konstnärliga grundforskningen. Mer utforskande av okänd mark med färre kända svar och en total avsaknad av facit.

Varmt välkommen!