Information
 

Tänka språk

Tredagarsseminarium i regi av Fria Seminariet i Litterär Kritik med temat "Tänka språk".

De senaste decennierna har det gjorts flera försök att tänka språk utanför, på tvärs mot, och utvecklande de teorier om språket som i så hög utsträckning präglat 1900-talets estetik, vetenskap, filosofi och epistemologi. På vad sätt kan konstens kunskapande och konstnärers erfarenhet bidra till omprövandet av hur vi tänker språk? Det sista av FSL:s seminarier på Stockholms Konsntärliga Högskola år 2014 ägnas denna fråga.

Inför seminariet skriver John Swedenmark en essä om olika försök att tänka språk idag ur lingvistisk, språkfilosofisk och konstnärliga traditioner. Essän sänds ut till deltagarna i god tid före seminariet

Medverkande:
Duo Ego består av Monika Danielsson (sång) och Per Sjögren (slagverk).

Esa Kirkkopelto är Professor i Konstnärlig forskning vid Performing Arts Research Centre (Tutke) Theatre Academy (TeaK), University of the Arts Helsinki.

Efva Lilja är Konstnär, professor i koreografisk komposition och sakkunnig i konstnärlig forskning på Utbildningsdepartementet.

Eva Lilja är professor emerita i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och författare.

Marie Samuelsson är tonsättare.

Marcia Sá Cavlacante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns Högskola, översättare och författare.

John Swedenmark är lingvist, översättare, kritiker och författare.

Program

Fredag 5 december

13-17: Diskussion av John Swedenmarks essä i syfte att formulera de aktuella frågeställningarna med utgångspunkt i deltagarna erfarenheter, tankar och idéer.

Lördag 6 december

10.00-12.00: Efva Lilja v/s Eva Lilja – Om rytmer, ord och tid. Diskussion.
13.30-17.00: Esa Kirkkopelto och Marcia Sá Cavlacante Schuback uppför dialogen: ”Ur ett samtal om språket – mellan en japan och en frågande” ur Martin Heideggers bok  På väg mot språket. Diskussion.
19.30: Duo Ego framför den fyrspråkiga mikrooperan ”Varför skulle jag inte tro på kärleken?” av tonsättaren Marie Samuelsson.
20.30-00.00: Bar och dans till DJ Absconditus (afrikanskt, latinskt, karibiskt).

Söndag 7 december

11.00-13.00 Sammanfattande samtal. Samtalet spelas in och publiceras som podcast.