Information
 

Kan konst rädda världen? Vad får kulturinstitutionerna ut av konstnärlig forskning?

"Vad får kulturinstitutionerna ut av konstnärlig forskning" är det andra seminariet i serien "Kan konst rädda världen?" - en öppen seminarieserie där den konstnärliga forskningens roll inom olika fält debatteras.

Det andra debattseminariet, i en planerad serie om fyra, fokuserar på konstinstitutionerna. Idén är att diskutera den konstnärliga forskningens roll och vad den kan betyda för kulturtinstitutionerna. Vi kommer att kritisera, diskutera, spekulera, drömma och problematisera kring vad konstnärlig forskning kan betyda för konsten, för samhället och för kulturinstitutionerna.

I panelen:
Nisha Besara, general manager för Postkodslotteriets kulturstiftelse
Magnus Florin, chefdramaturg vid Dramaten
Anneli Gardell, konstnärlig ledare för Dansens hus
Ozan Sunar, co-director för Re:Orient och VD på Moriska paviljongen
Helena Wessman, konserthuschef på Berwaldhallen

Moderatorer:
Camilla Damkjaer, forskarutbildningsansvarig vid Stockholms konstnärliga högskola
Lena Hammergren, professor och ordförande i Forskningsnämnden vid Stockholms konstnärliga högskola

Inom den publika serien ”Kan konst rädda världen?” vänder vi oss till de olika områden som traditionellt har synpunkter på vad den konstnärliga forskningen kan betyda för konsten: konstnärer, kulturinstitutioner och de andra akademiska områdena humaniora och naturvetenskap. Under vårterminen 2015 planeras "Vad får humaniora ut av konstnärlig forskning?” och “Vad får naturvetenskap ut av konstnärlig forskning?”