Information
 

Kan konst rädda världen? Vad får konstnärer ut av konstnärlig forskning?

"Vad får konstnärer ut av konstnärlig forskning?" är det första seminariet i serien "Kan konst rädda världen?" - en öppen seminarieserie där den konstnärliga forskningens roll inom olika fält kommer att debatteras.

Det första seminariet i en planerad serie om fyra fokuserar på aktiva konstnärer utanför akademien. Idén är att diskutera den konstnärliga forskningens roll och vad den kan betyda för det konstfältet. Vi kommer att kritisera, diskutera, spekulera kring, drömma och problematisera vad konstnärlig forskning kan betyda för konsten, för samhället och för den enskilda konstnären.

Panelen består av:
Henrik Agger, Acrobalance, cirkuskonstnär
Karolina Blixt, operasångare
Louise von Euler Bjurholm, Acrobalance, cirkuskonstnär
Marie Samuelsson, tonsättare
Staffan Julén, filmare, fotograf och regissör

Moderator: Camilla Damkjaer, ansvarig för forskarutbildningen vid Stockholms konstnärliga högskola.