Information
 

Improvisation på tvärs - improvisationens tvärkonstnärliga perspektiv

Syftet med detta symposium var att möjliggöra ett utbyte om erfarenheter av improvisation inom olika konstformer och media, och därigenom skapa en djupare förståelse för improvisation samt nya möjligheter till samarbete mellan konstformer. Symposiet var ett samarbete mellan lärare på Kungliga Musikhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola.
  • Hur kan improvisation i en konstform belysa eller framkalla kreativa processer inom andra konstformer?
  • Vilka olika begränsningar och möjligheter finns det med improvisation inom respektive konstformer?
  • Hur ser förutsättningarna ut inom olika konstformer att använda improvisation i publika, mediala respektive pedagogiska situationer?
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur improvisation inom olika konstformer upplevs - dels av konstnären, dels av publiken?
  • Vilka möjligheter finns det för olika konstformer att mötas genom improvisation?

Detta symposium tog avstamp i musikalisk improvisation men blickar vidare och runt.

Deltagare i programmet var främst lärare och forskare från KMH, SKH och KU Leuven (Sint Lucas School of Architecture) i Belgien. Alla masterstudenter och doktorander från högskolorna var inbjudna.

Symposiet hölls på engelska.

Programme

09.00-10.15 Presentation and discussion of multidisciplinary questions and issues with Klas Nevrin.

10.15-10.30 Coffee.

10.30-12.30 Music in Disorder. Perspectives on/from musical improvisation, with Anna Lindal (violin), Klas Nevrin (piano), Ricard Österstam (drums) and Vilhelm Bromander (bass).

12.30-13.30 Lunch.

13.30-15.00 Performance art & improvisation. "A little song, a little dance but absolutely nothing naked." As a part in Carina Reich’s research around ”The personal perspective within co-created stage art” develops, out of the research production's darkness, a result, a collaborative process, in the form of a performance.
Participators:
Dag Andersson  Actor/ Choreographer
Pär Ulander  Musician/ Composer
David Tallroth  Musician/ Composer
Carina Reich  Director / Doctoral candidate

15.00-15.15: Coffee.

15.15-16.00 Messing with Media: Robin Schaeverbeke, from Sint Lucas School of Architecture, KU Leuven (Belgium), will outline a practice-based framework for improvisation outside of performative structures (teaching-drawing).

16.00-18.00 Panel discussion. Henrik Frisk and Susanne Rosenberg from KMH, Johanna Garpe and Niklas Rådström from Stockholm University of the Arts, followed by an open floor discussion.

18.00-evening: Drinks / dinner (at own cost).