Information
 

Bad girls practices: the 0.00% seminar #1

Bad girls practices: the 0.00% seminar #1 är en inbjudan att tillbringa sju timmar tillsammans på ett ställe. Under de sju timmarna kommer Frédéric Gies att presentera slutresultatet av sitt KU-finansierade forskningsprojekt "Bad girls practices: un-writing dance, the body and the choir". Det kommer att bli dans, techno, diskussioner, mat och mycket annat.

Naturligtvis är ingen tvungen att stanna hela tiden, men det är bra att komma i början. Eventet produceras av Gies i samarbete med Anna Efraimsson och Peter Mills.

Det här eventet, sett som en ny del av forskningsprojektet, kommer att börja kl 11.00 med  "Good girls go to heaven, bad girls go everywhere", ett 3 timmar och 38 minuter långt experiment som Frédéric Gies skapade tillsammans med DJ Fiedel (boende i Berghain) och konstnären Anton Stoianov.

Frédéric Gies är dansare och koreograf, lektor i koreografi och ansvarig för masterprogrammet i koreografi vid DOCH-SKH. Så här berättar Gies om projektet:
"Etymologically, choreography means writing the circle dance, the choir dance. If one understand the choir dance as the choir, as what we do together, as what we do as a community, then there is a political issue at the core of the task of choreographing. Interestingly enough, the word made its first appearance in 1700, during French absolutism, to name a dance notation system created by Raul Auger Feuillet, who made his career at the Royal Academy of Music in France. The research project Bad girls practices: un-writing dance, the body and the choir seeks for ways to address the issue at the core of the word choreography in relation to specific aspects of the current political context. It seeks for way to approach choreography as an un-writing practice."

Under det senaste årets forskning har Frédéric Gies samarbetat med:
- Carla Bottiglieri: dansare, BMC-utövare och doktorand på institutionen för dans vid Paris 8 Universitetet.
- Peter Mills: koreograf, tidigare student vid masterprogrammet i koreografi på DOCH-SKH
- Anna Efraimsson: curator och producent, högskolelektor i koreografi med inriktning curatoriella praktiker på DOCH-SKH