Information
 
Operahögskolan

"F**k Fack?" Redovisning av ett normkritiskt gestaltningsprojekt inom opera

Vad händer med den musikdramatiska gestaltningen när kvinnor gestaltar välkända operaroller skrivna för manliga röster, och tvärtom? Professor Johanna Garpes redovisar sitt projekt "F**k Fack?".

Projektledare: Johanna Garpe

Medverkande: Marcus Jupiter (baryton), Miriam Treichl (sopran), Pär Lindskog (tenor), Anna Cristensson (piano).

Professor Johanna Garpe och hennes projektdeltagare redovisar ett konstnärligt utvecklingsprojekt (KU-projekt) där normkritik, genus och opera står i fokus. Deltagarna undersöker en repertoar utanför deras vanliga röstfack, kopplat till genus och ålder. Resultatet av forskningen är ett musikdramatiskt sceniskt arbete, där en traditionell operarepertoar gestaltas och undersöks utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Till sin hjälp har projektledaren haft en referensgrupp – en kompositör, en genusvetare och en dramaturg – och arbetet har bestått av gemensamma seminarier och diskussioner för att ge de medverkande i projektet och andra intresserade en ny och gemensam kunskapsbas.