Information
 

"År 1647 sade någon ..." med Jan Mot

I denna föreläsning kommer Jan Mot att tala om sitt galleri, hur det började, hur det utvecklas, samarbetet med konstnärerna, hur arbetet har förändrats genom åren och varför han tror galleriägandet främst är en övning i dialog och förståelse för andra.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska. Jan Mot besvarar frågor från konstnären Manon de Boer, som representeras av galleriet sedan 1996.

“This lecture intends to analyse the links that Philippe Thomas maintains with the players of art world, which are the basis of his artistic practice. This practice is emblematic of the movement initiated by Post-structuralism and Post-modernism in the late 1960s, for which the work of art is open to possibilities of meaning and the result of the viewer’s interpretation rather than a pure product of an author. By using literary references, Philippe Thomas builds his work like a narrative since 1981. By appealing to collectors, to whom he delegates the authorial authority of his readymades through an exchange of signatures, it drives the narrative from the side of fiction – the fiction, by definition, requires the viewer’s participation to operate. Through the mechanisms of his artistic practice, we will analyse the role of different actors involved in the art of Philippe Thomas and the consequences of their intervention in the definition of his work.”

Om Jan Mot

janmot.jpg

Jan Mot studerade konsthistoria i Leuven (Belgien) och i Amsterdam och var curator för några utställningar innan han öppnade sitt galleri i Bryssel 1996. Han arbetar med ett relativt litet antal konstnärer, bland dem Manon de Boer, Rineke Dijkstra, Mario Garcia Torres, Joachim Koester, David Lamelas, Tino Sehgal, Tris Vonna-Michell och Ian Wilson. Galleriet marknadsför också konstnärerna på mässor (Art Basel och FIAC Paris). Fem gånger per år ger galleriet ut en liten tidning med information om utställningarna i galleriet, nyheter om konstnärerna etc. Jan Mot är också en del av The Fair Gallery, en informell plattform mellan fyra gallerier som utvecklar alternativa samarbetsformer.