Välkommen till uniarts.se

Stockholms konstnärliga högskola bildades 2014 och omfattar DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola.

In English below

Du har kommit till den här sidan på www.uniarts.se, eftersom du försökt nå en sida på www.doch.se, operahogskolan.se, www.stdh.se eller www.sada.se.

Den 1 januari 2014 gick DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola samman och bildade en ny högskola: Stockholms konstnärliga högskola. Sedan oktober 2016 har vi en gemensam webbplats.

Välkommen till www.uniarts.se!


In English

Welcome to uniarts.se

You have been redirected to this page from www.doch.se, operahogskolan.se, www.stdh.se or www.sada.se.

On January 1 2014 DOCH School of Dance and Circus, University College of Opera and Stockholm Academy of Dramatic Arts, merged and founded a new university: Stockholm University of the Arts. In October 2016 we launched our new website.

Welcome to www.uniarts.se!