Teaterregi - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Teaterregi - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi vänder sig till dig som vill arbeta som teaterregissör. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi syftar till att ge dig som student möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik som regissör inom ett brett scenkonstfält. Under utbildningen möter du många skilda perspektiv på regissörsyrket, både teoretiska och praktiska, samtida och dåtida. Med utgångspunkt i att teater är en kollektiv konstart är viktiga spår i regiutbildningen kollaborativa processer, regissörens funktion och roll samt ensemble- och teamsamarbete. Även organisation och ledarskap är viktiga aspekter i utbildningen till regissör.

Kandidatutbildning inriktning teaterregi

Utbildningen vilar inte på någon enskild eller specifik metod inom regikonsten. Som student får du utifrån ett kontinuerligt prövande av olika sätt att arbeta samt ett antal frågeställningar relaterade till det egna konstnärskapet möjlighet att påbörja utvecklingen av en personlig yrkesutövning på hög konstnärlig nivå.

Utbildningen fäster särskild vikt vid publik- och omvärldsperspektiv. I de allra flesta kurser ingår att söka och arbeta med det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

Under utbildningen arbetar du inom ramen för kurser där praktik och teori varvas, såväl i kortare mer skissartade sceniska övningar som längre, djupgående och helt genomförda gestaltningsprocesser. Du har även kurser som fokuserar på bl.a. skådespelarens verktyg och arbete, dramaturgi och repertoarkunskap och teaterteknik. Vid sidan av kurser där gestaltning av dramatisk text är utgångspunkten får du som student pröva att arbeta idébaserat och processinriktat med metoder och verktyg hämtade från det som brukar kallas devisingfältet.

Arbete i team tillsammans med andra studenter från olika utbildningar inom StDH är de former som utbildningen kretsar kring. I regiutbildningen ingår att bygga kunskap om alla de yrken som en regissör kan möta under ett produktionsarbete. I vissa kurser och i de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen arbetar du med yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden för att på så vis få möjlighet att utveckla sin konstnärliga praktik i mötet med mer yrkeserfarna.  

 • Läs mer om utbildningen

  Du får bland annat lära dig:

  • dramaturgins betydelse för helheten
  • hur du använder analysverktygen i regiarbetet
  • ljudets och ljusets dramaturgiska användning
  • ljusets, rummets och scenografins verkan
  • kostym och masks betydelse för helheten.

  Under utbildningen fogar vi samman dessa kunskaper så att du kan göra ett gestaltningsförslag och genomföra det.

  Du får också:

  • övning och färdighet i att arbeta med professionella skådespelare
  • inblick i hur produktionsform, teknik och säkerhet påverkar helheten
  • en klar bild av hur det konstnärliga sammanhanget fungerar och vilka krav det ställer
  • utveckla dina egna praktiska kunskaper i regiarbetet så du kan arbeta i ett professionellt sammanhang.
 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är meriterande om du har praktiska erfarenheter av att ha arbetat med regi i något sammanhang. Det är också mycket viktigt att du har en stark konstnärlig drivkraft – en vilja att berätta och gestalta för en publik.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vilka dokument som ska bifogas ansökan publiceras här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut. 

  Steg två och tre är praktiska prov/pjäspresentationer. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. 

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur. 

  Urvalet baseras på följande kriterier: 

  1. den sökandes gestaltande förmåga 
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund 

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked under vecka 12 om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg 2 ägde rum i vecka 14. Meddelande om vilka som sedan gick vidare till steg 3 skickades ut i vecka 15. Steg 3 skedde under vecka 16. Antagningsbeslutet fattades i början av maj. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet. 

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar