Mimskådespeleri - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Mimskådespeleri - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning mimskådespeleri vänder sig till dig som vill arbeta med fysisk gestaltning på professionell nivå som till exempel mimskådespelare, koreograf eller regissör. Här finner du information om utbildningens upplägg.

Som utexaminerad mimskådespelare blir du en rörelsemässigt välutbildad och mångsidig scenkonstnär som kan arbeta inom snart sagt alla scenkonstens områden: mim, dans, cirkus, textbaserad teater, performance. Du har stora möjligheter att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från olika konstområden. Du blir särskilt bra på allt som handlar om fysisk gestaltning, vare sig du agerar själv eller arbetar som koreograf eller regissör.

På utbildningen lär du dig att  berätta historier och gestalta känslor i samspel med en publik. Rörelsen och den fysiska gestaltningen lägger en grund för vilken yrkesväg du än väljer inom den moderna scenkonsten.

 

Kandidatutbildning inriktning mimskådespeleri

Mimgestaltning heter huvudämnet på kandidatutbildningen i mimskådespeleri. Där tränas du i ett eget kreativt arbete med skapandet av scener och föreställningar. Genom daglig träning av kroppen lär du dig visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. 

Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Text och röst kan användas som komplement, men är sällan huvudsaken. Du undervisas också i ämnen som dans, röst, akrobatik och scenframställning.

 • Läs mer om utbildningen

  År 1 är ett grundläggande år med fokus på inlärning och träning i mimgestaltning. År 2 fördjupar du dina kunskaper i mimgestaltning/ fysiskt skådespeleri. År 3 är produktionsinriktat och du utvecklar och befäster dina kunskaper.

  Vi samarbetar med studenter från andra utbildningar på olika sätt. Vi har till exempel produktionsövningar med kostym- och teaterregistudenter samt med skådespelarstudenter.

  Mimgestaltningen kompletteras av bland annat

  • dans och Corporeal Mime (Decroux-teknik)
  • akrobatik
  • scenframställning
  • röst, textinterpretation, sång
  • dramaturgi, föreställningsskapande
  • teatervetenskap och yrkesmöten
  • clownteknik

  Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare och teatermakare med en djup och särskild kunskap om kroppens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad scenkonst. Du har också börjat utveckla ett eget konstnärskap.

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det finns inga formella förkunskapskrav utöver avslutad gymnasieutbildning, men de flesta av våra studenter har ägnat sig åt olika discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra. Till exempel fysiskt skådespeleri, dans och cirkustekniker. Några har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande utbildning vid till exempel estetiska gymnasieprogram, studieförbund, folkhögskolor eller skolor utomlands.

  Viktigt är att du har en uttalad lust att gestalta med kroppen.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  - Slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. 

  - Ett kort personligt brev där du beskriver varför du vill söka utbildningen i mimskådespeleri. 

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i fyra steg. Antagningsgruppen består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet samt en studentrepresentant. Studentrepresentanten får yttra sig, men inte delta i beslut.  

  Alla sökande gör Prov 1. Ett urval av dessa går vidare till Prov 2 och ett urval av dessa går vidare till Prov 3 och sedan går några sökande slutligen vidare till Prov 4.  Efter Prov 4 meddelar antagningsgruppen sitt beslut.   

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.  

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen och den erbjuds då den reserv som står i tur.  

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga,
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen,
  3. bedömningen ska göras på konstnärlig grund.  

  Alla ni som deltar i ett prov får besked, oavsett om du går vidare eller inte.

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande kallelsen till Prov 1 i slutet av februari och själva provet skedde i slutet av april. Prov 2, 3 och 4 ägde rum i början av maj. Antagningsbeslutet meddelades den 7 maj.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 275 600 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar