Mask- och perukdesign - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Mask- och perukdesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning mask- och perukdesign vänder sig till dig som vill arbeta med mask- och perukdesign inom scenkonstområdet, film och tv. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

Masköryrket har under åren utvecklats från ett renodlat hantverksyrke till att bli en aktiv del av den konstnärliga formgivningen av en produktion, och omfattar idéarbete med konstnärliga val och konstnärlig formgivning. En bra maskering är en vital del av en föreställning och karaktärsarbetet.Mask- och perukdesignern arbetar tillsammans med det övriga produktionsteamet fram ett gemensamt koncept och bidrar med sitt eget konstnärskap och hantverkskunnande. Till arbetsuppgifterna hör därför också tillverkning av peruker och lösa masker, frisering, tandmaskering, maskering samt föreställningsarbete.

Kandidatutbildning inriktning mask- och perukdesign

För dagens konstnärligt brett utbildade och medvetna mask- och perukdesigner ingår såväl designansvar som hantverk i yrkesrollen. Under utbildningen får du som student ta del av såväl gamla traditioner och metoder som moderna tillämpningar av hantverk. Den egna yrkesspecifika kunskapen varvas med undervisning i idéarbete, textanalys och teori. 

Mask- och perukdesignutbildningen på StDH är unik i Norden eftersom den är sammanlänkad med de övriga kandidatutbildningarna inom Institutionen för scenkonst. Du får under hela utbildningen möjlighet att arbeta i team och därmed synliggöra ditt eget konstnärskap i relation till övriga funktioner som ingår i en produktion. Utbildningen är i grunden inriktad mot scenkonstområdet även om film och tv ingår i mindre utsträckning. 

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen innehåller yrkesspecifika hantverkskurser, teori och idéarbete samt praktik. Den egna yrkesspecifika kunskapen varvas med undervisning i idéarbete och textanalys. Utöver undervisningen här på SKH får du träffa gästlärare och ha praktikperioder utanför skolan.

  Den första halvan av utbildningen fokuserar vi på färdighetsträning och teamövningar. Därefter arbetar vi med större samarbetsövningar varvat med individuell praktik utanför skolan. Utbildningen avslutas med examensproduktionen.

  Här är några exempel på vad vi jobbar med under utbildningen:
  * Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsanalys)
  * Perukmakeri
  * Frisering, klippning
  * Lösmask, lösa delar
  * Maskering

  Om du har frågor om utbildningen, vänligen kontakta Gunilla Pettersson gunilla.pettersson@uniarts.se alternativt Mihra Lindblom mihra.lindblom@uniarts.se.

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Många av våra studenter har gått en förberedande konstskola med fokus på masköryrket. Värdefulla förkunskaper är till exempel:
  * praktisk erfarenhet som assistent på en teater eller inom filmproduktion
  * studier i teater-, film- och litteraturhistoria
  * känsla för färg och form
  * ett genuint intresse för teater och film.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  - Slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.
  - Beskriv dig själv, tala om vad du gjort tidigare, vad du gör nu och varför du söker utbildningen. Berätta om ditt yrkesval, vägen dit och hur du ser på en framtid som maskör. Beskriv vad du förväntar dig av utbildningen och vad du tror att högskolan förväntar sig av dig. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.
  - CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).
  - Ett självporträtt i valfri teknik (använd formaten gif, jpg eller png).
  - Två bilder där du visar ditt konstnärliga uttryck (använd formaten gif, jpg eller png). - Beskriv tydligt för varje bild som du laddat upp i frågan ovan vad din insats består av, idéarbete och/eller utförande etc. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).
  - Välj ut en kortare text, t.ex. en dikt, ge kortfattad relevant information kring den och ladda upp texten och informationen som en textfil, max 4000 tecken (ca en A4), (helst i PDF-format).
  - Ladda upp en bild i valfri teknik som du anser relaterar till texten i frågan ovan (använd formaten gif, jpg eller png). - Ladda upp en bild som har gjort ett starkt intryck på dig (använd formaten gif, jpg eller png).
  - Ladda upp en textfil där du beskriver bilden i frågan ovan med fem ord (helst i PDF-format).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.    

  Steg två består av praktiska prov och steg 3 av praktiska prov och en intervju. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.   

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.   

  Urvalet baseras på följande kriterier:   
  1. Den sökandes gestaltande förmåga. 
  2. Den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.   
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund.  

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte. Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i vecka 7 om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg två ägde rum under vecka 10. Besked om vilka som gick vidare till steg 3 kom i vecka 11. Steg 3 ägde rum i vecka 16. Antagningsbeskedet skickades ut i mitten av maj. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet. 

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.