Ljusdesign - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Ljusdesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning ljusdesign vänder sig till dig som vill arbeta som ljusdesigner inom scenkonstområdet. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning och omfattar 180 högskolepoäng

Som ljusdesigner arbetar du med allt från teater och dans till musik och andra sceniska uttryck. Arbetet är en spännande kombination av konstnärligt arbete och teknik som kräver självständighet, samarbetsförmåga och stor förståelse för hur det konstnärliga materialet ska gestaltas.

Kandidatutbildning med inriktning Ljusdesign

 

Du ingår i det konstnärliga teamet där din personliga tolkning samarbetar med den gemensamma tanken om hur helheten ska levandegöras på scenen. Idéarbetet sker i huvudsak i samarbete med övriga funktioner inom det konstnärliga teamet som t.ex. scenograf, regissör och kostymdesigner.

Under produktionsprocessen omsätter ljusdesignern ofta sina idéer med hjälp av exempelvis skisser eller bilder, för att sedan dokumentera allt i form av tekniska ritningar och annan teknisk information.

Ljusdesignutbildningen är både teknisk och konstnärlig och består av tre likvärdiga delar: teknik, gestaltningsarbete och samarbetsträning. Du samarbetar med övriga kandidatinriktningar vid Institutionen för scenkonst och under
utbildningen kommer du att få ljussätta flera övningsproduktioner i samarbete med studenter från de övriga inriktningarna.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:
  * Ljusteknik
  * Ljusdesign
  * Dramaturgi
  * Ritteknik
  * Praktik.

  Vid ett flertal tillfällen gör vi övningsproduktioner tillsammans med studenter från andra utbildningar, både inom SKH och från andra konstnärliga högskolor. Samarbeten med andra scenkonstinstitutioner, teatrar m.fl. förekommer också vilket kan innebära att vissa perioder i utbildningen förläggs utanför Stockholm. Vi strävar efter att bredda utbildningen så att den täcker in hela scenkonstområdet.

  Har du frågor om utbildningen vänligen kontakta Thomas Mirstam.
  thomas.mirstam@uniarts.se

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom scenkonstområdet. Erfarenhet från arbete med ljusteknik och ljusdesign är också bra. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  - Slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.
  - Beskrivning av din bakgrund och varför du vill gå utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.
  - CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format). Ljusarbete i scenkonst handlar om textarbete, dans, musik och en hel del annat. I arbetsprovet vill vi se hur du uppfattar och vill gestalta ett stycke text som vi har valt ut för antagningstillfället ifråga.
  - 5 bilder som beskriver hur du uppfattar det dramatiska förloppet i texten. Bilderna får gärna vara gjorda av dig själv, tecknade eller fotograferade. Eller så kan du välja en bild var som helst ifrån, som du tycker stämmer. Bildernas kvalitet är av underordnad betydelse, det viktigaste är att de visuellt berättar något om hur du ”läst” pjäsen (använd formaten gif, jpg eller png).
  - Ett dokument som kort beskriver varför du valt just bilderna enligt frågan ovan (helst i PDF-format).
  - En text, max 4000 tecken (ca en A4) där du reflekterar över ljuset i de bilder du har valt. Lägg till en kommentar kring hur det (kanske) skulle kunna lösas praktiskt på en scen (helst i PDF-format).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.     

  Steg två är en intervju. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.    

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två eller tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.    

  Urvalet baseras på följande kriterier:    
  1. Den sökandes gestaltande förmåga.   
  2. Den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen:    
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund.   

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.    

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i vecka  9 om de gick vidare till intervju eller inte. Dent ägde rum vecka 14. Antagningsbeskedet skickades ut i mitten av april.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.