Dramatik dramaturgi - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Dramatik/Dramaturgi - kandidat

Kandidatutbildningen i Dramatik/Dramaturgi är en utbildning för dig som vill bli dramatiker och dramaturg och jobba med dramatiska texter. Utbildningen är en en treårig kandidatutbildning som omfattar 180 hp.

En dramatiker skriver teaterpjäser medan en dramaturg arbetar med repertoarläggning och textens gång genom teaterprocessen. En dramaturg kan göra bearbetningar av befintliga pjäser och dramatiseringar av icke dramatiska verk. Dramaturgen är textens representant på teatern och fungerar både som dramaturgisk samtalspartner åt regissörer och åt andra dramatiker under deras skrivande.

För att trivas som dramatiker/dramaturg bör du lockas av det kollektiva arbetet i att skapa en föreställning. Du bör också vara medveten om att dina egna texter kommer att behandlas och tolkas av andra på ett sätt du kanske inte hade väntat dig, vilket kan innebära både positiva och obehagliga överraskningar.

Kandidatutbildning med inriktning Dramatik/Dramaturgi

Fokus i utbildningen ligger på det egna skrivandet. Från korta, styrda övningar i att bygga situationer och karaktärer till längre och friare uppgifter. Efter de första övningarna i grupp går utbildningen över i ett mer individuellt skrivande under handledning.

Som blivande dramaturg får du en grundlig orientering i dramaturgens samtliga uppgifter på teatern. Du får också prova på att bearbeta och dramatisera. Eftersom pjäsuppdrag kräver anpassning till teaterns repertoarplanering tränas dramatikstudenterna i att förhålla sig till begränsade ramar.

Utbildningen ger en klar bild av hur det konstnärliga sammanhanget fungerar och vilka krav det ställer. Målet är att du ska utveckla både en yrkesfunktion och ett eget konstnärskap. Du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande till en nivå där du kan arbeta professionellt med dramatik och dramaturgi.

Utbildningen innehåller många praktiska övningar och en stor del av utbildningen sker i samarbete med andra studenter vid Institutionen för scenkonst, men även inom film och media.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

  • Eget skrivande - Kärnan i utbildningen är det handledda skrivandet, allt från de första terminernas övningar till större pjäser och dramatiseringar längre fram.
  • Kortfilms- och radioteatermanus - Även andra gränsöverskridande inslag förekommer.
  • Praktik - En längre praktik på teatrar med tonvikt på dramaturgi ingår i utbildningen.
  • Teori - Flera teoretiska inslag förekommer under hela utbildningen: repertoarkunskap, dramaturgiska seminarier, researchmetodik, orientering i upphovsrättsliga frågor med mera.
 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad detta innebär för dig.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Någon form av praktik på det kulturella fältet är meriterande, gärna inom teater/scenkonst. Det är bra om du har kunskap om pjäser och pjäsförfattare och kan läsa fler språk än de skandinaviska och engelska.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Information om vilka dokument och övrigt material som du behöver bifoga till din ansökan hittar du här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Steg två är en intervju och en skrivövning och steg tre en skrivövning och en dramatiseringsövning. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.

  Om du antas till utbildningen har du tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i vecka 10 om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg 2 ägde rum vecka 12. Besked om vilka som gick vidare till steg 3 gavs i vecka 13. Steg 3 ägde rum vecka 15. Antagningsbeskedet skickades ut vecka 18.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.