Uruppförandets konst - fristående kurs
Information
Operahögskolan

Uruppförandets konst och utmaningar för operasångaren - fristående kurs

Känner du att du vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början eller mitt i din karriär, så ges nu möjligheten att under en termin arbeta koncentrerat med olika fokus. Välkommen att söka!

Operahögskolan utvecklar sina utbildningar för att kunna erbjuda meningsfulla alternativ för operasångare på avancerad nivå. Vi ger kurser på en termin, heltid, som ger möjlighet till vidareutveckling, fördjupning och självständigt arbete under handledning på hög nivå.

Operahögskolan utlyser fristående kurs på avancerad nivå (masternivå) på 22,5 hp, start november 2018 och avslut med examination genom föreställningar inom det så kallade Kortoperaprojektet i april 2019. Datum kommer inom kort.

Kortoperaprojektet är ett gemensamt projekt mellan Operahögskolan, Institutionen för Scenkonst (båda inom Stockholms konstnärliga högskola) och Kungliga Musikhögskolan där studenter från alla olika inblandade yrkeskategorier skapar och uruppför två nya operor.

Kursens syfte är att studenterna genom deltagande som sångare i kortoperaprojektet ”från ax till limpa” ska få kunskap om uruppförandets utmaningar och möjligheter inom opera. Du ska få verktyg att gestalta nyskriven repertoar musikaliskt och sceniskt, kommunicera med publiken och få insyn i andra yrkesgruppers kreativa processer (såsom librettist, tonsättare, scenograf, kostymör, maskör, ljussättare osv)

I kursen ingår instuderingar av de nyskrivna rollerna, vokal och musikalisk coaching, kreativa möten med det nya operaverkets tonsättare och librettist  och gestaltningen av en eller flera roller i de nya operorna i en komplett uppsättning inför publik, i samarbete med andra yrkesgrupper inom opera.

Kursen är öppen för sångare i följande röstlägen: sopran, mezzosopran, tenor och baryton.

Kursledare: Christine Morgan

 

 • Läs mer om utbildningen

  Deltagande i Kortoperaprojektet som är ett samarbetsprojket mellan Operahögskolan, Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskolan  och Kungliga musikhögskolan. Projektet pågar från november 2018 till april 2019.

  Datum kommer inom kort.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå.

  Ladda upp Ladokutdrag som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, dvs kurser på grundnivå på högskola. Saknar du betyg från högskolestudier kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Ladda upp examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.

   

  Film

  Ladda upp en film där du framför två olika arior/stycken

   

  Ljudfil

  Ladda upp en okomprimerad ljudfil där du sjunger samma arior/stycken som på filmen.

   

  Ditt CV

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Till denna kursomgång kan du söka som är sopran, mezzosopran, tenor eller baryton.

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt provsjungning. I bedömningen tas även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 204 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar