Spoken Body - baskurs i mimskådespeleri - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Spoken Body - baskurs i mimskådespeleri - fristående kurs

Spoken Body - baskurs i mimskådespeleri - är för dig som vill upptäcka möjligheterna inom rörelsekonst och få en introduktion i mimskådespeleri. Du som söker kan vara nybörjare inom fysisk scenkonst eller mer van.

Den tre veckor långa baskursen på heltid är skapad runt de tre ämnena mimgestaltning, scenframställning och akrobatik. Mimgestaltning är ett språk för att förhöja de kroppsliga scenuttrycken och en teknik i att skapa scenkonst – glöm klichébilden av mimaren med vita handskar och randig tröja.

Kursen startar vid tre olika tillfällen i höst och i ansökningsformuläret väljer du till vilket kurstillfälle du söker:

Kurstillfälle 1 ges mellan 22 oktober–9 november 2018.

Kurstillfälle 2 ges dagtid 12–30 november 2018.

Kurstillfälle 3 ges kvällstid kl. 16.00–21.30 perioden 3–21 december 2018.

Bildkollaget är från en mimworkshop som StDH höll tillsammans med Angereds Teaterskola i Göteborg.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller tre ämnen:

  Mimgestaltning baserar sig på träning av teatertekniken mim, såsom den har lärts ut i drygt fyrtio år i Stockholm. Det är ett språk som ger dig verktyg att skapa rörelsekonst. Genom daglig träning av kroppen lär du dig att förkroppsliga och förhöja tankar och känslor och på så sätt skapa sceniska berättelser och scenisk rörelse. Ämnet tränar du varje dag, cirka tre timmar per dag.

  Scenframställning tränar dig i eget kreativt arbete med skapandet av scener och så småningom föreställningar. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Ämnet tränas två tillfällen per vecka.

  Akrobatik möjliggör nya uttrycksmöjligheter för rörelse på scen. Du tränar parakrobatik, kontaktimprovisation, samarbete i grupp, m.m. Ämnet tränas två tillfällen per vecka.

  Undervisande lärare på baskurs 1 är Ylva Magnusson, Lena Stefenson och Ulf Rönnell. Lärare på baskurs 2 är Alejandro Bonnet, Lena Stefenson och Ulf Rönnell. Lärare på baskurs 3 är Alejandro Bonnet, Lena Stefenson samt en akrobatiklärare. Ylva Magnusson är erfaren mimskådespelare, clown och mimlärare. Övriga är ordinarie lärare på kandidatprogrammet i mimskådespeleri).

  Kursen ges vid tre tillfällen. Du kan söka till mer än ett kurstillfälle men du kan bara gå kursen en gång.

  Till det första tillfället (start 22 oktober) finns fortfarande restplatser.

  Till det andra och tredje kurstillfället (start 12 november och 3 december) söker du senast den 30 augusti. Om du söker till det andra och tredje kurstillfället rangordnar du vilket du vill gå första hand. Observera att tredje kurstillfället ges kvällstid, vilket passar dig som arbetar eller studerar, men ändå vill testa en kurs på en konstnärlig högskola.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har viss erfarenhet från dans, akrobatik, cirkus, fysiskt skådespeleri och mim.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla textfiler ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Förnamn_Efternamn

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Passkopia (om det är aktuellt för dig) Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.
  3. Film: Den sökande skickar in en 2 minuter lång film ((Max 150 Mb) där den sökande agerar. På filmen ska sökanden dels visa 1 minut av sitt arbete med vidhängande saga, dels 1 minut av eget material. Länk till sagan finns på första sidan när du kommit in i antagningssystemet. Arbetet med sagan ska gå till så att du läser den utvalda sagan och väljer en del av texten som du gestaltar i en kombination av text och rörelse. Det egna materialet kan bestå av en del av en föreställning som visar den sökande, en dans eller en fri improvisation.
  4. Ett personligt brev där den sökande skriver en text om varför hen vill gå utbildningen, max 1 A4-sida (4000 tecken).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Efter bedömning av behörighet sker eventuellt ett urval då en antagningsgrupp väljer ut vilka sökande som ska få en plats på kursen. I urvalet bedöms den 2 minuter långa film som du bifogar i din ansökan och den text du skrivit på max en A4-sida om varför du vill gå utbildningen. Antagningsgruppen har möjlighet att kalla sökande till intervju om de tycker att det behövs.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 37 854 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar