Specialpedagogik med fokus på dans - fristående kurs
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Specialpedagogik med fokus på dans - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som är utbildare och intresserad att bemöta elever där de befinner sig och att anpassa dansundervisningen efter elevernas förutsättningar och erfarenheter.

Kursen ger kunskaper och erfarenheter om dansens och rörelsens betydelse ur olika icke-normativa perspektiv. Den ger inblick i specialpedagogikens teori och praktik med betoning både på skola, fritidsverksamhet och scenisk dans. Olika metoder och deras ursprung presenteras. Fokus ligger på att bemöta elever där de befinner sig och att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Gästlärare ger föreläsningar, seminarier och workshops kopplade till olika områden. Kursen ges tillsammans med studenterna från Kandidadprogram i danspedagogik och Ämneslärarprogram i dans åk 2.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges vecka 16 - 22,  månd. - tisd. 09.00-12.15. Onsd. - fred kl 13.30-17.00

  Ingen undervisning på röda dagar och klämdagar. OBS att alla lektioner inte är lärarledda utan innefattar även tid för egna studier.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (inklusive Engelska 6) samt
  Särskild behörighet
  • Minst 45 hp godkänd från år 1 inom Kandidatprogrammet i danspedagogik eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Intresse för och erfarenhet av att ha arbetat med dans och människor med särskilda behov.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla filer ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Anna_Andersson  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.Du ska också ladda upp dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Minst 30 hp godkänd från år 1 inom kandidatprogrammet i
  danspedagogik/ämneslärarprogrammet i dans eller motsvarande

  • Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Minst 45 hp godkänd från år 1 inom Kandidatprogrammet i danspedagogik eller motsvarande
  • Ditt CV

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på kursen sker urval. Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/samt arbetslivserfarenhet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 45 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.