Postepisk dramaturgi - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Postepisk dramaturgi

Kursen Postepisk dramaturgi vänder sig till alla olika typer av scenkonstnärer som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i samtida dramaturgi i teori och praktik.

Kursdeltagarna introduceras i den samtida teorin kring postepisk dramaturgi för att göra det möjligt att utveckla och undersöka det egna konstnärliga arbete i relation till den här formen av scenkonst.

Under kursen ställer vi oss frågor som;

Hur gör man samtida scenkonst för en uppdaterad publik i en annorlunda politisk situation?

Kan scenkonst vara en del av en lokal och global diskussion kring centrala etiska/politiska frågor?

Kan scenkonsten förändra publikens deltagande och bidra till en ny upplevelse av sammanhanget och relationen publik  - verk?

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som ger en översikt över den historiska användningen av begreppet postepisk teori och praktik inom scenkonst. Det resulterar i en skriftlig presentation av studentens egen praktik i relation till utvecklingen och betydelsen av den dramaturgiska teorin i den egna praktiken.

  Delkurs 1 är grundläggande och till stor del mer teoretisk inriktad, här förväntas studenten delta aktivt i seminarierna där begreppet postepisk dramaturgi och övrig relevant teoribildning undersöks. Utgångspunkten är samtalet kring studenternas olika projekt och kurslitteraturen. Studenterna ska också läsa de texter som läggs fram som förberedelse inför gästföreläsningarna. Examination sker löpande i seminarieform.

  Delkurs 2 utgör en fördjupning med utgångspunkt i delkurs 1. Studenten förväntas läsa och diskutera den vid terminen framlagda kurslitteraturen. Kursen går nu in i en mer praktisk fas, där studenten tillsammans och i samarbete med övriga studenter undersöker det egna projektets dramaturgiska möjligheter i perspektiv av den teori man studerat. Examination sker med en skriftlig sammanfattande reflektion presenterad i ett slutseminarium.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.


  Särskild behörighet:
  - Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller motsvarande
  - Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande
  - Engelska 5 eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har  praktisk yrkesmässig erfarenhet av scenkonst  i någon form. Eftersom du kan ha dina erfarenheter och din praktik i en mängd olika yrken och praktiker både inom dans, teater, musikteater mm så vill vi försöka skapa ett möte mellan olika erfarenheter och kompetenser.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Resultatintyg på avslutad högskoleutbildning eller motsvarande 
  • Examensbevis inklusive resultatintyg som visar att du har en Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller motsvarande
  • Ditt gymnasiebetyg som visar att du har godkänt resultat i svenska 1, 2, 3 och engelska 5.
  • CV
  • Personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen.Skriv direkt i ansökningsformuläret högst två A4 (8 000 tecken)
  • En beskrivning av det konstnärliga projekt som du vill arbeta med under kursen. Max två A4 (ca 8 000 tecken), helst i pdf-format.
  • Den sökande ska bifoga 1-3 exempel som anses representativa för den sökandes konstnärskap. Med exempel menas bild, rörlig bild, text eller ljudfil

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter sista ansökningsdag granskas din ansökan. Om den inte är komplett kontaktar vi dig via ansökningssystemet. Därefter gör en antagningsgrupp ett urval utifrån inkomna ansökningar.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 300 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.