Physical cinema rörelsebaserad scenkonst och film - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Physical cinema rörelsebaserad scenkonst och film - fristående kurs

I kursen "Physical cinema rörelsebaserad scenkonst och film" möts filmen och rörelsen under fem veckor.

Hur startar jag en process utan text? Vad händer med rörelsen i rummet/kroppen/tittaren när den filmas och visas i filmad form? Vad händer med rörelsen genom klippningen? Vi filmar, klipper och tittar. Vi filmar på nytt när vi tycker att något fattas. Hur analyserar vi det vi gör och har gjort? Under kursens gång kommer vi att titta, göra, analysera, reflektera och ha workshoppar samt arbeta i par med handledning.

Undervisningsspråket kommer i huvudsak att vara engelska.
 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen leds av Helena Jonsdottir (Is) och Kersti Grunditz Brennan (Sv)

  Helena Jonsdottir (this.is) Dansare, koreograf, film- och videokonstnär. Internationellt erkänd för sitt arbete med scenkonst, film och videokonst. Tilldelats en rad olika priser vid film och tv festivaler Har undervisat på en rad universitet och högskolor runt om i Europa.

  Kersti Grunditz Brennan - klippare, filmregissör & lektor på institutionen för film och media på StDH vid SKH. Har en dansutbildning och en rad dokumentärer och filmer i bagaget. Nu senast dokumentären Citizen Schein om Harry Schein.

  Kursen ges två gånger under läsåret 17/18 med start vecka 47 höstterminen 2017 respektive vecka 9 vårterminen 2018. Kursens fem veckor avslutas med ett reflekterande skrivarbete.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet: för studier på grundnivå, med undantag för Svenska 1, 2 och 3.

  Du behöver också särskild behörighet i form av 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har förkunskaper i arbete med rörelsebaserat arbete på film.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  I din ansökan bifogar du

  • Slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier (med undantag för Svenska 1, 2 och 3. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande
  • CV.
  • Personligt brev: Skriv en motivering till varför du söker kursen och berätta lite om dig själv, max en A4-sida (3000 tecken).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter sista ansökningsdag granskas din ansökan. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig via ansökningssystemet. Därefter gör en antagningsgrupp ett urval utifrån inkomna ansökningar. Vid behov  innehåller urvalsprocessen även intervjuer som ett andra steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 75 000 SEK

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.