Kompletterande kurs i filmregi - fristående kurs
Information
Stockholms dramatiska högskola

Kompletterande kurs i filmregi - fristående kurs

Fristående kurs för filmare i samverkan mellan StDH och FILMBASEN. Kursen vänder sig till dig som redan gjort några filmer – kort fiktion, dokumentär eller hybrider däremellan. Den är på heltid under en termin och ger 30 högskolepoäng.

Kompletterande kurs i filmregi är projektbaserad och 1-3 personer kan söka med samma filmprojekt. Projektet kan vara kort fiktion, dokumentär eller en hybrid däremellan. Parallellt med att ni utvecklar och genomför era filmprojekt ges delkurser i projektutveckling, personinstruktion, filmisk gestaltning, analys och produktionsförberedelser.

Kursen är förlagd till Filmbasens och StDH:s lokaler i Subtopia, Botkyrka.

Kursen ges på grundnivå (dock ej för nybörjare) och är tänkt att ge kompletterande kunskaper i filmregi och projektutveckling till dig som redan är filmare, men som inte gått en kandidatutbildning i filmregi.

Kursen leds av Anne-Marie Söhrman Fermelin och Joakim Blendulf från Filmbasen och Ylva Gustavsson, lektor i filmregi från StDH. Gästlärare och externa handledare tillkommer.

 • Läs mer om utbildningen

  Under kursen utvecklar studenten ett filmprojekt och parallellt med detta ges undervisning i filmisk gestaltning, personinstruktion, analys och mise-en-scène. Studenten axlar också det konstnärliga ledarskapet i genomförandet av ett filmprojekt, antingen individuellt eller i grupp. Kursen innehåller delmoment som består av utveckling av manus och/eller research av projekt, personinstruktion, visuell gestaltning och analys.

  Kursen består av följande delkurser:

  • Projektutveckling , 7,5 hp
  • Filmregissörens verktyg , 7,5 hp   
  • Självständigt projekt, 15 hp
 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt

  Särskild behörighet: Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört minst ett filmprojekt i någon av filmteamets A-funktioner.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Praktisk erfarenhet av filmskapande. Praktiska erfarenheter av eget skrivande. Erfarenheter av tidigare konstnärliga studier

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Till din ansökan bifogar du dokument på att du uppfyller den grundläggande och den särskilda behörigheten. Du bifogar även:

  • En beskrivning av ett filmprojekt som du/ni vill jobba med under kursen.
  • Ett kort personligt brev med motivering till varför du vill gå kursen.
  • Ett filmklipp på max 5 minuter från en tidigare film
  • Ett CV.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 300 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.