Kleinteknik™ - fördjupad process - fristående kurs
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Kleinteknik™ - fördjupad process - fristående kurs

Kursen syftar till att genom Kleintekniken driva och utveckla en specifik frågeställning i relation till den egna konstnärliga och/eller pedagogiska praktiken. Att med Kleintekniken som utgångspunkt och redskap, i en ständig växling mellan teori och praktik, fördjupa, och på så sätt vidare utveckla, den frågeställning som ligger till grund för antagning till kursen.
 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ger möjligheter till fördjupning av kurserna i Kleinteknik™ och Kleinteknik™ fortsättning, men ger inte rätt att undervisa i Kleinteknik™ då detta kräver certifiering från Susan Klein School of Dance.


  Vårterminen 2018

  Startdatum för kursen är den 8 februari 2018. Kursen kommer att ges torsdagar kl. 13.30-17.00. Totalt 7 tillfällen.

  Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg, vänligen kontakta kursansvarig Karin Munters Jameson.

  E-post: karin.jameson@uniarts.se

  Har du frågor om programmets behörighetskrav, ansökningsprocess, studieavgifter etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen:
  Telefon: 08 - 494 00 850
  Epost: studieinfo.doch@uniarts.se

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt

  Särskild behörighet:
  - Kleinteknik™ 7,5 hp, eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Erfarenhet av somatiska praktiker.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort.

   Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
   Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.

   Mer information hittar du här
    
  • Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig)
   Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på 7,5 hp Kleinteknik™, eller motsvarande
    
  • Ditt CV
    
  • Motiveringsbrev
   Skriv en kort motivering till varför du söker kursen. Max 1/2 A4-sida.
    
  • Frågeställning
   Formulera en specifik frågeställning i relation till den egna konstnärliga och/eller pedagogiska praktiken.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande till kursen görs ett urval. Urvalet är baserat på inskickade meriter och den frågeställning som den sökande formulerat i sin ansökan.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 45 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.