Baskurs: Introduktionskurs i film och media - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Baskurs: Introduktionskurs i film och media - fristående kurs

På baskursen Introduktionskurs i film och media får du grundläggande kunskaper i att skapa film, radio och tv. Kursen vänder sig till dig som inte har gått någon film- och/eller medieutbildning efter gymnasiet.

Kursen är på heltid under ett läsår och börjar på höstterminen 2018 och ges i StDH:s lokaler på Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka.

Under kursen görs grupparbeten där du, tillsammans med de andra studenterna, jobbar med reportage, animerad film, spelfilm och dokumentärfilm. Kursen innehåller även en praktikperiod samt att du kommer att få arbeta med skriftlig reflektion.

 • Läs mer om utbildningen

  Under höstterminen gör vi först gruppövningar i reportage för radio och tv. Under andra halvan av höstterminen gör vi övningar i animerad film.

  Under vårterminen jobbar vi först med spelfilm och under den andra halvan av vårterminen jobbar vi med dokumentärfilm.

   

 • Behörighet

  För att läsa kursen behöver du ha grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kursen vänder sig till dem som inte gått någon film- och/eller medieutbildning efter gymnasiet.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla textfiler ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Förnamn_Efternamn

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Passkopia (om det är aktuellt för dig) Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.
  3. CV
  4. Personligt brev: Skriv en motivering till varför du söker kursen och berättar lite om dig själv, max en A4-sida (3000 tecken).

  I

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Efter bedömning av behörighet sker ett eventuellt urval. Urvalet görs i två steg där det första är en skriflig ansökan med motivering om varför den sökande vill gå kursen samt ett CV. Steg två är en intervju med de sökande som antagningsgruppen bedömer vara bäst lämpade att ta till sig utbildningen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 600 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.