Antagningsprov

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

SÅ HÄR GÅR PROVEN TILL

Antagningsproven genomförs i tre provomgångar. Vid den första provomgången bedöms den sökande via inspelat material medan provomgång 2 och 3 genomförs på Operahögskolan.

Kandidat- och masterutbildningens prov sker parallellt men i skilda grupper.

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska den sökande ha förberett sex olika stycken enligt följande:

  • 5 arior ur musikdramatiska verk.
  • En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

PROVOMGÅNG 1

Detta första sångprov bedöms utifrån den ljudfil och den video som du har laddat upp. Antagningsgruppen  beslutar om vilka som går vidare till provomgång 2.

Du får besked om du gått vidare eller ej senast i vecka 4. Besked och ev. kallelse skickas via MyNetwork.

PROVOMGÅNG 2

måndag 13 februari 2017

Dessa prov äger rum på Operahögskolan som ställer pianist till förfogande.

  • Sångprov. Du framför en aria efter eget val.
  • Musikteoretiskt prov, del 1: Ett skriftligt prov som innehåller dels ett kortare gehörsprov (notering), dels ett prov i musiklära.

Efter dessa prov beslutar juryn om vilka som går vidare till provomgång 3. 

Kallelse skickas via MyNetwork till dem som gått vidare.

PROVOMGÅNG 3

tisdag 14 och onsdag 15 februari 2017

Dessa prov äger rum på Operahögskolan som ställer pianist till förfogande.

  • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en instuderingslärare från Operahögskolan. Vilken aria antagningsgruppen väljer får du veta när du får kallelse till provomgång 3, efter antagningsgruppens sammanträde måndag kväll.

  • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

  • Intervju, 10 minuter.
  • Musikteoretiskt prov, del 2: Ett praktiskt prov som innebär att du på egen hand, under 15 minuter och med tillgång till instrument, studerar in en kort sång.

torsdag 16 februari 2017

  • Sångprov. En aria som du väljer själv framförs. Dessutom kan antagningsgruppen begära flera verk ur din repertoarlista.

 

PIANIST

Pianist från Operahögskolan står till ditt förfogande från och med provomgång 2.

 

BESKED OM ANTAGNING

Besked om vilka som antagits till utbildningen lämnas senast under vecka 9 via MyNetwork