Reell kompetens/undantag grundläggande behörighet

Hur ansöker jag om reell kompetens/undantag för grundläggande behörighet till kurser och program på grundnivå?

Det finns två sätt att visa att du har reell kompetens som motsvarar grundläggande behörighet.
 

Arbetslivserfarenhet och betyg i vissa ämnen

Stockholms konstnärliga högskola använder sig i första hand av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer för bedömning av reell kompetens.

Om du kan visa att du har följande betyg och yrkeserfarenhet kan Stockholms konstnärliga högskola validera din reella kompetens:

Lägst betyget Godkänt, alternativt E, i följande kurser från svenska gymnasieskolan:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3.
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6.
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c.
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
  • Du ska dessutom ha tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder på minst halvtid.

För sökande till program som inte har svenska som undervisningsspråk görs ett generellt undantag från kraven i svenska.


Dokument att ladda upp

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara utbildningen trots att du inte har de officiella meriter och betyg som utbildningen kräver. Det CV som du laddar upp tillsammans med din ansökan ska vara utförligt och styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Ditt CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de generiska kunskaperna som finns i målen för gymnasieskolan. Beskriv också de utbildningar och kurser som du har läst och bifoga intyg.

Individuell bedömning

Om du inte har de betyg och den yrkeserfarenhet som SUHF rekommenderar kommer Stockholms konstnärliga högskola att efter sista ansökningsdag genomföra en individuell bedömning av dina meriter. I vissa fall kommer du att kallas till antagningsprov eller liknande innan du har fått besked om ifall din ansökan om validering av reell kompetens/undantag har godkänts. Detta beror då på ditt deltagande i proven och hur du presterar i dem ger oss ytterligare underlag för att bedöma din ansökan om validering av reell kompetens/undantag.

Särskild process vid programantagning på DOCH

Efter sista ansökningsdag till programmen på DOCH kallas sökande som ansökt om validering av reell kompetens/undantag till DOCH för att genomgå ett prov. Detta prov genomförs som en del av den individuella bedömning av om du uppfyller behörighetskraven genom reell kompetens. Du kommer att få ytterligare information om hur proven går till i kallelsen. DOCH prövar din reella kompetens och möjligheten att ge dig undantag baserat i hur du visar att du kan använda dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskraven. Vi gör därefter en övergripande bedömning baserat på din ansökan, inskickade meriter och hur du har löst uppgifterna i provet.