Är du behörig?

Hur du visar din behörighet är olika beroende på om du har din utbildning från Sverige, Norden eller resten av världen.

Behörighet till Stockholms konstnärliga högskolas program och fristående kurser

Du ska visa att du är behörig till det program eller den kurs du söker. Behörighet innebär att du har rätt kunskapsnivå för att klara av programmet eller kursen.

Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Observera att grundläggande behörighet och särskild behörighet skiljer sig åt om du söker ett kandidatprogram (program på grundnivå) eller ett masterprogram (program på avancerad nivå). Det är därför viktigt att du noggrant läser på vad som gäller för just den utbildning eller fristående kurs som du ska söka.

Vill du söka ett kandidatprogram, ämnelärarprogrammet eller en fristående kurs på grundnivå?

Sökande med svenskt gymnasiebetyg

Sökande med nordiskt gymnasiebetyg

Sökande med annat utländskt gymnasiebetyg

Sökande utan formell behörighet

Söker du ett magister- eller masterprogram eller en fristående kurs på avancerad nivå?

Sökande med ett svenskt, nordiskt eller övriga utländska betyg

Sökande utan formell behörighet