Är du behörig?

Du måste visa att du är behörig till den utbildning du söker. Behörighet innebär att du har rätt kunskapsnivå för att kunna klara av utbildningen.
Behörighet_Foto-Bengt-Söderström_1100x700.jpgFoto: Bengt Söderström
 

Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Observera att grundläggande behörighet skiljer sig åt mellan ett kandidatprogram (program på grundnivå) och ett masterprogram (program på avancerad nivå). Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker. Det är därför viktigt att du noggrant läser på vad som gäller för just den utbildning eller fristående kurs som du ska söka.
 

Vill du söka till ett kandidatprogram, ämnelärarprogram eller en fristående kurs på grundnivå?

Sökande med svenskt gymnasiebetyg

Sökande med nordiskt gymnasiebetyg

Sökande med annat utländskt gymnasiebetyg

Sökande utan formell behörighet
 

Vill du söka ett magister- eller masterprogram?

Sökande med ett svenskt, nordiskt eller övrigt utländskt betyg

Sökande utan formell behörighet


Du kan läsa mer om reglerna för antagning i vår antagningsordning som du hittar här intill.