Frågor och svar gällande upphandling av trådlöst nätverk på StDH

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till Beställaren under anbudstiden, dock senast 2017-02-01. Beställaren redovisar frågorna och lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare löpande, till och med 2017-02-02. Det finns även möjlighet att lämna option på gästaccess.

På grund av ändrade regelverk i LOU kommer kravet på en årsomsättning om minst 10 miljoner SEK under de senaste tre bokslutsåren att utgå som krav på anbudsgivaren ( Punkt 3.3. i FFU).

Övrigt krav på en säker finansiell och ekonomisk ställning med hänsyn till leveransen kvarstår enligt FFU.

Option gästaccess

I nuläget består SKH:s gäst-access av en äldre Handlink-utrustning med biljettskrivare. Utbyte av denna är inte en del av upphandlingen men om så önskas går det bra att komplettera anbudet med en option för lösning för gäst-access. Det kan t. ex. vara i form av en enkel portal där man, efter registrering med overifierad mail-adress och godkända avtalsvillkor får en temporär access på en dag med möjlighet att ”surfa” via ett SKH_guest-nät.

Inlämnade optioner kommer inte att poängsättas eller räknas med på annat sätt vi utvärderingen av anbuden utan är mer en information till oss om att möjlighet finns.

Eventuella ytterligare frågas kring ovanstående besvaras som tidigare.