Styrelse

Följande personer är ledamöter i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola.

Utsedda av regeringen

Kåre Bremer, ordförande, f.d. rektor Stockholms universitet

Anna Carlson, vice ordförande, ledamot i Teateralliansen, ledamot i Teaterförbundets rättighetsbolag TROMB, ledamot i Teaterförbundets servicebolag

Danjel Andersson, chef MDT

Magnus Aspegren, vd Riksteatern, styrelseordförande Södra teatern AB

Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare Tyst Teater/Riksteatern, ledamot Svenska Filminstitutet

Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

Johan A. Haarberg, programdirektör Norwegian Artistic Research Programme, Aksjeselskapet HogH i Bergen

Kjell Lindström, kommunikationsdirektör TeliaSonera, ledamot Campus Bommersvik AB

Emma Stenström, docent Handelshögskolan

Lärarrepresentanter

Johanna Garpe

Niklas Hald

Annika Notér Hooshidar

Studentrepresentanter

Stina Engqvist

Martin Lissel

Klára Utke Àcs

Av personalorganisationerna utsedda företrädare för de anställda

Åsa Teglund, facklig företrädare OFR

Klas Dykhoff, facklig företrädare för Saco